Home > Announcements > Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 23, 26 – 30 Septembrie 2022, continuă ciclul de instruiri a reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale, de pe lîngă autoritatea administraţiei publice locale, în domeniul prevenitii TFU și asistenței victimelor, în special refugiați potențiale victraficului și victime a TFU.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 23, 26 – 30 Septembrie 2022, continuă ciclul de instruiri a reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale, de pe lîngă autoritatea administraţiei publice locale, în domeniul prevenitii TFU și asistenței victimelor, în special refugiați potențiale victraficului și victime a TFU.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 23, 26 – 30 Septembrie 2022, continuă ciclul de instruiri a reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale, de pe lângă autoritatea administraţiei publice locale, în domeniul prevenirii TFU și asistenței victimelor, în special refugiați de război, potențiale victime și victime a TFU.

În perioada 20 – 22 septembrie 2022, AFSC a lansat ciclul un ciclu de instruirii privind ”Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”,  pentru circa 100 funcționari publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. Scopul este de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor profesionale pe aspecte ce țin de fenomenul traficului de ființe umane, caracteristicile, tendințele, formele și reglementările normative, precum și bunele practice privind prevenirea, identificarea, asistența în cazurile de trafic, în special asistența refugiaților, în vederea acordării asistenţei specializate conform MNR.

Veronica Lupu, Președinta AFSC, directoare de proiect ”Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina” constată: “Cu regret, TFU e fenomenul care exacerbează în condițiile unui conflict armat în Ucraina, motivele fiind multiple, cum ar fi: creșterea impunității, destabilizarea ordinii publice, distrugerea instituțiilor publice, lipsa accesului la migrație sigură și legală. Aceste aspecte grave, fac ca multe persoane care fug din calea războiului, să fie influențate de traficanților și mai apoi expuse exploatării. În astfel de condiții, TFU ia forme de exploatare cum sunt: exploatarea în prostituția, muncă forțată, cerșitul, sclavia sexuală și alte forme de exploatare gândite de traficanți”

În aceste situații dificile, este important ca reprezentanții instituțiilor statului, specialiștii în domeniu, acei care în virtutea atribuțiilor de serviciu, intră în contact cu refugiații, potențiale victime, victime ale TFU trebuie să fie suficient de pregătiți încât să prevină TFU, să identifice corect victime, să aplice cele mai relevante instrumentarii încât aceștia din urmă să fie tratați cu respect, compasiune și multă responsabilitate în cadrul SNR.

diakoniekatastrophenhilfe; #apscf; #DKH #DKH_Moldova #DKH_APSCF #supportforrefugees #refugeesfromukraine #refugeesinmoldova #ukrainianrefugees

Reprezentanții echipelor multidisciplinare anti trafic, rn. Orhei.