Home > Completed Projects > Current Events > Uncategorized > Raport de monitorizare: Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Raport de monitorizare: Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Proiectul este implementat în consorțiu cu Asociația Promo-LEX, Asociația Femeia pentru Societate
Contemporană
, AFINA, RCTV Memoria și Gender-Centru. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin
autoarelor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau al
donatorului.