Home > Events > 20 – 22 septembrie 2022/AFSC/Instruirea funcționarilor publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, în domeniul traficului de fiinţe umane (TFU)

20 – 22 septembrie 2022/AFSC/Instruirea funcționarilor publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, în domeniul traficului de fiinţe umane (TFU)

În perioada 20 – 22 Septembrie 2022, Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană (AFSC), a organizat instruiri privind ”Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”,  pentru circa 100 funcționari publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI. Scopul instruirilor a fost de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor profesionale pe aspecte ce țin de fenomenul traficului de ființe umane, caracteristicile, tendințele, formele și reglementările normative, precum și bunele practice privind prevenirea, identificarea, asistența cazurilor de trafic, inclusiv refugiați, în vederea acordării asistenţei specializate.

Veronica Lupu, directoare de proiect, Președinta AFSC spune: “Cu regret, TFU este un fenomen care exacerbează în condițiile unui conflict armat, motivele fiind: creșterea criminalității, creșterea impunității, destabilizarea ordinii publice, distrugerea instituțiilor publice, lipsa accesului la migrație sigură și legală. Aceste condiții, creează vulnerabilități severe care de multe ori fac refugiații de război să fie vulnerabili în fața tehnicilor de recrutare a traficanților. În astfel de condiții, TFU poate lua forme de exploatare prin muncă, cerșit, exploatarea în prostituție, sclavia sexuală.”

Din aceste considerente, este important ca specialiștii care comunică cu refugiații să poată identifica victimele și potențialele victime ale TFU, să le asiste corect și să le refere către servicii specializate, in SNR.

Audienții, participanți la instruire, au discutat studii de caz privind traficul de fiinţe umane, au beneficiat experienţa vastă a experţilor: Vasile Dron, Vitalie Ionașcu, Ion Todirașcu. La sfârșitul instruirii, fiecare participant a primit certificat de participare. Activitatea a avut loc în cadrul programului de granturi al proiectului “Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF“, cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

DKH #DKHMoldova #DKHAPSCF #supportforrefugees #refugeesfromukraine #refugeesinmoldova #ukrainianrefugees