Home > Completed Projects > Current Events > Ciclul de instruiri ale reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale în prevenirii traficului de ființe umane.

Ciclul de instruiri ale reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale în prevenirii traficului de ființe umane.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 23, 26 – 30 Septembrie 2022, continuă ciclul de instruiri a reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale, de pe lângă autoritatea administraţiei publice locale, în domeniul prevenirii TFU și asistenței victimelor, în special refugiați, potențiale victime și victime a TFU. AFSC a lansat ciclul de organizarea instruirii privind ”Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”,  pentru circa 300 funcționari publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, asistenți social, medici, funcționari ai primăriilor, reprezentanții asociațiilor obștești și alții. Scopul instruirilor este de a contribui la dezvoltarea…

Review Overview

0

User Rating: 0.65 ( 1 votes)

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 23, 26 – 30 Septembrie 2022, continuă ciclul de instruiri a reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale, de pe lângă autoritatea administraţiei publice locale, în domeniul prevenirii TFU și asistenței victimelor, în special refugiați, potențiale victime și victime a TFU.

AFSC a lansat ciclul de organizarea instruirii privind ”Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”,  pentru circa 300 funcționari publici cu statut special din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, asistenți social, medici, funcționari ai primăriilor, reprezentanții asociațiilor obștești și alții. Scopul instruirilor este de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor profesionale pe aspecte ce țin de fenomenul traficului de ființe umane, caracteristicile, tendințele, formele și reglementările normative, precum și bunele practice privind prevenirea, identificarea, asistența cazurilor de trafic, inclusiv refugiați, în vederea acordării asistenţei specializate.

Veronica Lupu, Președinta AFSC, directoare de proiect, expertă în domeniu, ”Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina” constată: “Cu regret, TFU e fenomenul exacerbează în condițiile unui conflict armat în țara vecină Ucraina, motivele fiind multiple, cum ar fi: creșterea impunității, destabilizarea ordinii publice, distrugerea instituțiilor publice, lipsa accesului la migrație sigură și legală. Aceste aspecte grave create de război, fac ca multe persoane care fug din calea războiului, să fie influențate de traficanților și mai apoi expuși exploatării. În astfel de condiții, TFU ia forme de exploatare cum sunt: exploatarea în prostituția, muncă forțată, cerșitul, sclavia sexuală și alte forme de exploatare gândite de traficanți”

În aceste situații dificile, este important ca reprezentanții instituțiilor statului, specialiștii în domeniu, acei care în virtutea atribuțiilor de serviciu, intră în contact cu refugiații, potențiale victime, victime ale TFU trebuie să fie suficient de pregătiți încât să identifice corect aceste categorie de victime, să aplice cele mai relevante instrumentarii încât aceștia din urmă să fie tratați cu respect, compasiune și multă responsabilitate în cadrul SNR. Evenimentele sunt realizate cadrul Programului de granturi al proiectului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe, Germania.

#  Proiect:  „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”. #diakoniekatastrophenhilfe, #apscf, #DKH #DKH_Moldova #DKH_APSCF #supportforrefugees #refugeesfromukraine #refugeesinmoldova #ukrainianrefugees

Reprezentanții echipelor mobile anti trafic, raionul Orhei.