Home > Our Partners

Our Partners

Asociatia Femeia Pentru Societatea Contemporana este membra si partenera a mai multor iniviative, platforme ce își consacră activitatea pentru respectarea drepturilor omului cu precădere pe drepturile femeii și ale copilului.

Misiunea Platformei este de a consolida eforturile tuturor actorilor din societatea civilă care militează pentru promovarea egalității de gen.

Obiectivele Platformei se regăsesc în propunerile pentru programul de guvernare în domeniul promovării egalității de gen 2014 – 2018 prezentate în Agenda Egalității de Gen și anume: • Promovarea participării şi reprezentării echilibrate a femeilor; • Prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei în familie; • Promovarea unui mediu propice pentru asigurarea egalităţii de gen pe piaţa muncii; • Promovarea antreprenorialului feminin; • Promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea egalităţii de gen. Conform Acordului de asociere cu UE, semnat în 2014 și a Declarației Mileniului, semnată în 2000, dar mai ales reieșind din angajamentele asumate de Republica Moldova atunci când a semnat ”Convenția ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei” (1994) țara noastră se află la etapa când ar trebui să aibă în Parlament cel puțin 30% femei. Reieșind din angajamentele țării, prioritatea Platformei pentru anul 2015 este adoptarea și implementarea proiectului de legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.180 din 2014, privind cota de gen, prin acțiuni de lobby și advocacy, activități de sensibilizare a opiniei publice, întâlniri cu comisiile parlamentare și ministerele de resort.

Dear V. Lupu,
Welcome to TrustLaw
I am delighted to welcome Women for the Contemporary Society to trust law, the Thomson Reuters Foundation’s global pro bono legal service.

TrustLaw is the Thomson Reuters Foundation’s global pro bono legal program. We connect high-impact NGOs and social enterprises working to create social and environmental change with the best law firms and corporate legal teams to provide them with free legal assistance. We produce groundbreaking legal research and offer innovative training courses worldwide.

The service explains precisely how you can go about requesting free legal assistance:

  • Legal research on laws and policy across multiple countries for you to use in policy and advocacy work
  • Drafting or reviewing legal agreements, such as partnership contracts or your website’s terms and conditions
  • Protecting your organization’s intellectual property, such as trademark or copyright advice
  • Creating template employment contracts for staff/volunteers or assisting with general employment/HR issues

CATW is a non-governmental organization that works to end human trafficking and the commercial sexual exploitation of women and children worldwide. CATW is the world’s first organization to fight human trafficking internationally and is the world’s leading abolitionist organization. A unique strength of CATW is that we engage in advocacy, education, victim services, and prevention programs for victims of trafficking and prostitution in Asia, Africa, Latin America, Europe, and North America, including in the United States.