Home > Events > Rolul femeilor în planurile de dezvoltare locală prin prisma schimbărilor climatice

Rolul femeilor în planurile de dezvoltare locală prin prisma schimbărilor climatice

https://vocea.md/2023/06/15/rolul-femeilor-in-planurile-de-dezvoltare-locala-prin-prisma-schimbarilor-climatice/

La 31 mai curent, la Hâncești, s-a desfășurat masa rotundă cu tematica „Aspecte de mediu și climă în planu­rile de dezvoltare locală cu includerea dimensiunii de gen în politicile de adaptare la schimbările climatice”, organizată sub egida Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Asociația Femeia pentru Societatea Contemporana, în parteneriat cu Asociația Femeilor de Carieră Juridică în cadrul proiectului „Comunități rezistente la schim­bări climatice prin abilitarea femeilor”.

La activitate au participat femei sin­dicaliste din mai multe ramuri: educație, administrația publică locală, sănătate, cul­tură, organele de forță, silvicultură. În cali­tate de moderator și formator al activității a fost Veronica Lupu, președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică, directoare de proiect.

În discuție au fost abordate și elucida­te instrumente de drept internațional și național privind integrarea și rolul femei­lor în soluționarea problemelor ce țin de schimbările climatice, Obiective de Dezvol­tare Durabilă, precum și ținte și indicatorii revizuiți pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Moderatoarea Veronica Lupu a accentuat impactul nefast al schimbărilor climatice, în special, asupra categoriilor vulne­rabile: femei, copii, vârstnici, persoane cu nevoi speciale. În context, ea a subliniat necesitatea de a se întreprinde măsuri ur­gente de către guvern și societate pentru combaterea lor.

Participantele la eveniment au fost in­teresate de subiectele abordate, stabilind contacte cu Veronica Lupu în vederea unei colaborări în activitatea sindicală pentru o mai bună protejare a femeilor împotriva violenței, inclusiv la locul de muncă.

Activitate finanțată de #UAF

Proiectul este realizat cu suportul financiar de FONDUL DE RĂSPUNS URGENT PENTRU DREPTURILE FEMEII. #urgentfundsforwomen