Home > Completed Projects > Current Events > Uncategorized > RAPORT DE MONITORIZARE ȘI CARTOGRAFIEREA

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI CARTOGRAFIEREA

Raportul Violența împotriva Femeilor în Campaniile Electorale este realizat în cadrul
proiectului “Șanse Egale pentru Femei în Alegeri”, implementat de AO „Femeia pentru o
societate contemporană” sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen. Proiectul este
susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile
pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și
OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de
Uniunea Europeană şi cofinanţat de Suedia.