Home > Announcements

Announcements

“Consolidarea capacităţii femeilor din ONG – uri în acţiunile climatice”

Acest interviu este realizat de Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, Moldova, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii femeilor din ONG-uri în acţiuni climatice” pentru a lua decizii în managementul resurselor naturale. Proiectul este realizat cu suportul financiar de FONDUL DE RĂSPUNS ...

Read More »

Femeile juriste din ONG și educație, pledează pentru asigurarea egalității de șanse și clima.

Read More »

Femeile juriste din ONG și mediul de afaceri, pledează pentru asigurarea egalității de șanse și clima.

Proiect finanțat de UAF

Read More »

Parteneriat în realizarea comunicării și cooperării cu femei din ONG și mediul de afaceri din Bălți, Edineț, Briceni, privind adoptarea politicilor la nevoile celor mai vulnerabil.

Read More »

Rolul autorității publice locale în asigurarea egalității de șanse cu participarea activă a femeilor la adoptarea politicilor privind clima.

Proiect susținut de UAF 23 May 2023, localul, Sala Consiliu Șoldănești Administrația publică este ghidată de principiile echității, responsabilității, justiției, egalității și nediscriminării, iar serviciul public ar trebui să servească drept model în care femeile și bărbații participă la luarea ...

Read More »

Rolul autorităților administrației publice locale în asigurarea egalității de șanse unde femeile vor participa activ la adoptarea deciziilor privind clima.

Proiect finanțat de UAF

Read More »

Impactul schimbărilor climatice este mai vizibil asupra femeilor și copiilor din mediul rural.

https://www.ipn.md/ro/impactul-schimbarilor-climatice-este-mai-vizibil-asupra-femeilor-si-7967_1100661.html

Read More »

Impactul schimbărilor climatice

Read More »

FEMEI ACTIVE LA LUAREA DECIZIILOR LOCALE, ÎNTĂRESC RĂSPUNSUL SIGUR AL SOCIETĂȚII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Schimbările climatice afectează întreaga lume, însă nu în mod egal ori mai bine-zis, afectează în mod diferit. Femeile, fetele și persoanele cu diferite genuri – în special cele care trăiesc în comunități deja vulnerabile – sunt cele mai susceptibile la ...

Read More »

ODD 6 țintește asigurarea tuturor cu acces la apă potabilă și la toalete.

Asigurarea accesului la apă curată și la serviciile de canalizare este o responsabilitate a autorităților publice. Calitatea serviciilor ține de managementul resurselor naturale și o planificare inteligentă. Implementarea cu succes a Obiectivului 6 necesită parteneriate durabile cu autoritățile naționale și ...

Read More »