Home > Home AWCS > Events

Events

Raport de monitorizare: Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Proiectul este implementat în consorțiu cu Asociația Promo-LEX, Asociația Femeia pentru SocietateContemporană, AFINA, RCTV Memoria și Gender-Centru. Părerile și opiniile exprimate aici aparținautoarelor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau aldonatorului.

Read More »

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI CARTOGRAFIEREA

Raportul Violența împotriva Femeilor în Campaniile Electorale este realizat în cadrulproiectului “Șanse Egale pentru Femei în Alegeri”, implementat de AO „Femeia pentru osocietate contemporană” sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen. Proiectul estesusţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului ...

Read More »

MONITORIZAREA ALEGERILOR LOCALE – NOIEMBRIE, 2023

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, în calitate de apărătoare a valorilor egalității și incluziunii, a participat la monitorizare a discursului și comportamentului sexist din cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale din noiembrie 2023, ...

Read More »

Forumul Regional al UNECE pentru Dezvoltare Durabilă, 13-14 martie 2024

În perioada 13-14 martie 2024, Forumul Regional al UNECE pentru Dezvoltare Durabilă a concentrat eforturi globale pe “Consolidarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă în regiunea UNECE în timpuri de crize multiple: Livrarea eficientă a soluțiilor durabile, reziliente și inovatoare.” Vorbitori ...

Read More »

Rolul femeilor în planurile de dezvoltare locală prin prisma schimbărilor climatice

https://vocea.md/2023/06/15/rolul-femeilor-in-planurile-de-dezvoltare-locala-prin-prisma-schimbarilor-climatice/ La 31 mai curent, la Hâncești, s-a desfășurat masa rotundă cu tematica „Aspecte de mediu și climă în planu­rile de dezvoltare locală cu includerea dimensiunii de gen în politicile de adaptare la schimbările climatice”, organizată sub egida Confederației Naționale ...

Read More »

“Consolidarea capacităţii femeilor din ONG – uri în acţiunile climatice”

Acest interviu este realizat de Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, Moldova, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii femeilor din ONG-uri în acţiuni climatice” pentru a lua decizii în managementul resurselor naturale. Proiectul este realizat cu suportul financiar de FONDUL DE RĂSPUNS ...

Read More »

Femeile juriste din ONG și educație, pledează pentru asigurarea egalității de șanse și clima.

Read More »

Femeile juriste din ONG și mediul de afaceri, pledează pentru asigurarea egalității de șanse și clima.

Proiect finanțat de UAF

Read More »

Parteneriat în realizarea comunicării și cooperării cu femei din ONG și mediul de afaceri din Bălți, Edineț, Briceni, privind adoptarea politicilor la nevoile celor mai vulnerabil.

Read More »

Rolul autorității publice locale în asigurarea egalității de șanse cu participarea activă a femeilor la adoptarea politicilor privind clima.

Proiect susținut de UAF 23 May 2023, localul, Sala Consiliu Șoldănești Administrația publică este ghidată de principiile echității, responsabilității, justiției, egalității și nediscriminării, iar serviciul public ar trebui să servească drept model în care femeile și bărbații participă la luarea ...

Read More »