Home > Articles > Forumul Regional al UNECE pentru Dezvoltare Durabilă, 13-14 martie 2024

Forumul Regional al UNECE pentru Dezvoltare Durabilă, 13-14 martie 2024

În perioada 13-14 martie 2024, Forumul Regional al UNECE pentru Dezvoltare Durabilă a concentrat eforturi globale pe “Consolidarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă în regiunea UNECE în timpuri de crize multiple: Livrarea eficientă a soluțiilor durabile, reziliente și inovatoare.”

Vorbitori de nivel înalt au participat la o dezbatere politică despre accelerarea progresului Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și livrarea de soluții transformative. Dezbaterea va fi prezentată în Raportul Anual de Progres SDG 2024 al UNECE. Reprezentanții guvernamentali au avut ocazia să împărtășească acțiunile politice întreprinse la nivel intern, în timp ce alte părți interesate au contribuit prin dezbaterii contribuind la prezenta rezultatele consultărilor lor preliminare.

Sesiunea plenară a adus împreună diverse părți interesate: autorități locale, sectorul privat, știință și academia dar și organizații ale societății civile care au contribuit la Forumul Regional în diverse moduri, creând o platformă participativă și inclusivă. Au împărtășit perspectivele cu privire la accelerarea ODD-urilor, concentrându-se pe Summitul Viitorului de la New York din septembrie 2024.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană și Asociația Femeilor de Carieră Juridică cu suportul partenerilor în cadrul Proiectului ”SDG LENS” împreună cu multe alte organizațiile societății civile (OSC) au avut un rol important prin prezentarea declarațiilor de angajament referitoare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă:

GDG 1: “Suntem angajați să abordăm sărăcia și foametea prin practici agricole durabile și oportunități economice echitabile pentru toți. Prin promovarea creșterii inclusivității și investirea în dezvoltarea rurală, ne propunem să eradicăm sărăcia și să asigurăm securitatea alimentară pentru toată lumea.”

GDG 2: “Concentrăm eforturile în atingerea obiectivului de a elimina foametea și de a promova agricultura durabilă. Recunoaștem importanța investițiilor în fermierii mici, îmbunătățirea productivității agricole și asigurarea accesului la alimente nutritive pentru toți. Lucrând împreună, putem construi un viitor în care toți au suficient de mâncare.”

GDG 13: “Recunoaștem necesitatea urgentă de a combate schimbările climatice și impacturile acestora. Prin eforturi ambițioase de atenuare și adaptare, ne străduim să construim reziliență și să reducem vulnerabilitățile la dezastrele legate de climă. Trecând la energia regenerabilă și promovând practici durabile, putem crea un viitor mai durabil pentru toți.”

GDG 16: “Suntem angajați să promovăm societăți pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă. Prin întărirea statului de drept, asigurarea accesului egal la justiție și promovarea instituțiilor responsabile, ne propunem să construim încredere și să promovăm coeziunea socială. Împreună, putem crea o lume în care toți pot trăi liberi de violență și opresiune.”

GDG 17: “Recunoaștem importanța parteneriatelor în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Prin mobilizarea resurselor, împărtășirea cunoștințelor și promovarea colaborării între guverne, întreprinderi și societatea civilă, putem accelera progresul către o lume mai durabilă și echitabilă. Împreună, putem atinge viziunea noastră comună despre un viitor mai bun pentru toți.”

https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2024