Home > Completed Projects

Completed Projects

Raport de monitorizare: Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Proiectul este implementat în consorțiu cu Asociația Promo-LEX, Asociația Femeia pentru SocietateContemporană, AFINA, RCTV Memoria și Gender-Centru. Părerile și opiniile exprimate aici aparținautoarelor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau aldonatorului.

Read More »

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI CARTOGRAFIEREA

Raportul Violența împotriva Femeilor în Campaniile Electorale este realizat în cadrulproiectului “Șanse Egale pentru Femei în Alegeri”, implementat de AO „Femeia pentru osocietate contemporană” sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen. Proiectul estesusţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului ...

Read More »

MONITORIZAREA ALEGERILOR LOCALE – NOIEMBRIE, 2023

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană în cadrul Platformei pentru Egalitate de Gen, în calitate de apărătoare a valorilor egalității și incluziunii, a participat la monitorizare a discursului și comportamentului sexist din cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale din noiembrie 2023, ...

Read More »

“Consolidarea capacităţii femeilor din ONG – uri în acţiunile climatice”

Acest interviu este realizat de Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, Moldova, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii femeilor din ONG-uri în acţiuni climatice” pentru a lua decizii în managementul resurselor naturale. Proiectul este realizat cu suportul financiar de FONDUL DE RĂSPUNS ...

Read More »

Parteneriat în realizarea comunicării și cooperării cu femei din ONG și mediul de afaceri din Bălți, Edineț, Briceni, privind adoptarea politicilor la nevoile celor mai vulnerabil.

Read More »

Inițiativele de prevenire a violenței pe bază de gen (VBG) realizate de AFSC.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, Moldova, este una dintre cele cinci organizații conduse de femei care și-a extins cu succes inițiativele de prevenire a violenței pe bază de gen (VBG) printr-un program de grant susținut de UNFPA Moldova și Uniunea ...

Read More »

The impact of climate change is more visible on women and children from rural areas.

Climate change negatively affected rural areas, generating a significant decline. The decreases lead to food insecurity in rural communities. The extreme drought the past few years and the nonuse of drip irrigation affected the harvest and threatened food security. The ...

Read More »

FEMEI ACTIVE LA LUAREA DECIZIILOR LOCALE, ÎNTĂRESC RĂSPUNSUL SIGUR AL SOCIETĂȚII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Schimbările climatice afectează întreaga lume, însă nu în mod egal ori mai bine-zis, afectează în mod diferit. Femeile, fetele și persoanele cu diferite genuri – în special cele care trăiesc în comunități deja vulnerabile – sunt cele mai susceptibile la ...

Read More »

Accesul la apă constituie baza sănătății publice.

Menținerea unui mediu în care resursele de apă sunt protejate și gestionate durabil este crucială pentru viață, sănătatea pe termen lung. În 2010, ONU a recunoscut “Dreptul la siguranță și siguranța apei potabile,curate și salubre”, ca fiind un drept al ...

Read More »

„Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”

Asociația Obștească “Femeia pentru Societatea Contemporană” continuă organizarea seminarelor cu tematica „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”. În Anenii Noi, pe parcursul a două zile, polițiștii și asistenții sociali, membri ai echipelor multidisciplinare anti-trafic, au ...

Read More »