Home > Completed Projects > Current Events > Accesul la apă constituie baza sănătății publice.

Accesul la apă constituie baza sănătății publice.

Menținerea unui mediu în care resursele de apă sunt protejate și gestionate durabil este crucială pentru viață, sănătatea pe termen lung.

În 2010, ONU a recunoscut “Dreptul la siguranță și siguranța apei potabile,
curate și salubre”, ca fiind un drept al omului, esențial pentru întreaga bucurie a vieții și a tuturor drepturile omului. Dreptul omului la apă le permite tuturor, fără nediscriminare, accesul la apă suficientă, sigură, acceptabilă, accesibilă din punct de vedere fizic și accesibilă pentru uz personal și casnic; care include apă pentru băut, igiena personală, spălarea hainei, pregătirea produselor alimentare și igiena personală și familială.

În Republica Moldova, problema aprovizionării cu apă este una stringentă, deoarece sursele de apă în timp, au fost distribuite inegal pe teritoriul țării, iar acolo unde a fost distribuită deseori a fost de o calitate ce nu a corespuns standardelor de consum. Dezvoltarea economică, cât și sănătatea populației în țara noastră au depins în mare măsură de deficitul de resurse de apă potabilă.

Femeile, copiii, vârstnicii, refugiații, persoanele cu nevoi speciale sunt cei mai vulnerabili în fața crizei apei. De obicei, anume aceste categorii se confruntă cu multiple forme de discriminare, în încercarea de a accesa ori gestiona sursa de apă sigură de care au nevoie.

SEMINAR REALIZAT CU PARTICIPAREA FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL

Eveniment susținut financiar de UAF