Home > What We Do

What We Do

Projects

Femei pentru comunități reziliente la scimbările climaticede 

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF) a aprobat suport pentru Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, Moldova, pentru perioada Februarie – Decembrie, 2023.
Această solicitare este de a sprijini efortul organizațiilor de a construi comunități incluzive și rezistente și să creeze un mediu favorabil pentru femeile în domenii economice, sociale și educaționale privind împuternicire, reziliență și îngrijire la mișcare spre viitor cu soluții sustenabile. Proiectul urmărește dezbateri, discuții privind diseminarea aspectelor legate de schimbările climatice, practici rezistente pentru a construi comunități durabile prin împuternicirea femeilor cu suport în a accesa
mijloace de trai alternative în contextul degradării crescute a mediului și vulnerabilități la modelele meteorologice extreme. Proiectul va sprijini regional 250 reprezentanți ai ONG-urilor și ai comunităților locale să își consolideze capacitățile de a se angaja în domeniul mediului local și acțiunile climatice, promovarea managementului resurselor naturale și luarea deciziilor la diferite nivele.

Preventing and Combating Human Trafficking

The life-long global rate of domestic violence is significantly higher for women aged 25 to 35 years old. read more

Global Media Monitoring

The Global Media Monitoring Project is the largest and longest longitudinal study on the representation of women in the world’s media. It is also the largest advocacy initiative in the world on changing the representation of women in the media. read more

Training Programs

Cooperation of Governmental and Non-Governmental Organizations in Combating Trafficking in Persons and Exchange of Experience on Reintegration of and Assistance Provision to the Victims of Trafficking.
read more

Women Empowerment Program

Though attempts have been made to identify and change procedures in the spheres of law, politics, and administration which factor into the problem of gender inequality, the goal of equality is still far from being reached.
read more