Home > Articles > Politici privind egalitate de gen

Politici privind egalitate de gen

S-au înregistrat progrese în elaborarea politicilor de egalitate de gen în ultimii ani, dar femeile din întreaga lume se confruntă încă cu stereotipuri de gen profund înrădăcinate și bariere care limitează creșterea personală, dezvoltarea profesională și accesul la poziții de conducere în fiecare etapă a vieții lor.

O mai bună reprezentare a femeilor în roluri de conducere în sectoarele public și privat este o cale fundamentală de urmat, nu numai pentru incluziune, ci și pentru că crește încrederea și eficacitatea în instituțiile publice și îmbunătățește dinamica corporativă și guvernanța. Colectarea de date dezagregate pe sexe este o altă nevoie urgentă. Cele mai recente raportări arată că SDG 5 suferă de unul dintre cele mai mari deficite de date din toate ODD-urile, doar 48% din datele necesare pentru monitorizarea țintelor ODD 5 sunt disponibile în prezent.

De asemenea, utilizarea sistematică a capacităților administrative adecvate și a instrumentelor de guvernare este necesară la fiecare pas: pentru a implementa echilibrul dintre viața profesională și viața privată și măsuri favorabile familiei, combaterea stereotipurilor de gen și dezinformarea, cucerirea tuturor formelor de muncă neremunerată și eradicarea tuturor formelor de muncă neremunerată. violența de gen.