Home > Announcements > ODD 6 țintește asigurarea tuturor cu acces la apă potabilă și la toalete.

ODD 6 țintește asigurarea tuturor cu acces la apă potabilă și la toalete.

Asigurarea accesului la apă curată și la serviciile de canalizare este o responsabilitate a autorităților publice. Calitatea serviciilor ține de managementul resurselor naturale și o planificare inteligentă. Implementarea cu succes a Obiectivului 6 necesită parteneriate durabile cu autoritățile naționale și partenerii de dezvoltare pentru identificarea surselor financiare pentru îmbunătățirea accesului la apă. Pentru a avea apă potabilă de calitate, instituțiile statului se vor îngriji corespunzători și de protecție a mediului, de gestionarea deșeurilor.

Situația actuală pe plan global ne prezintă o situație alarmantă. ONU semnalează, în lipsa oricărei direcții de combatere a poluării, aproximativ 80% din apa reziduală utilizată de om ajunge în mare sau în cursuri mari de apă, iar, zilnic, circa 1000 de copii mor din pricina unor boli diareice asociate cu lipsa apei potabile și cu inexistența condițiilor minime de igienă, deși astfel de cazuri ar putea să fie prevenite și soluționate.

Țintele ODD 6 pentru autoritățile publice conform Planului Național de acțiuni.
– Realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru 80 procente din populație și până în 2030, pentru toți.
– Până în 2023, realizarea accesului universal la condiții sanitare adecvate și echitabile pentru 65 procente din populație și comunități și până în 2030, pentru toți, acordând o atenție specială nevoilor femeilor și fetelor și celor în situații vulnerabile.
– Până în 2030, îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării deșeurilor și minimizarea eliminărilor produselor chimice și materialelor periculoase, reducerea proporției apelor uzate netratate și sporirea substanțială a gradului de reciclare și reutilizare sigură.
– Până în 2030, creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și
asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile.
– Până în 2030, implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate nivelurile.