Home > Announcements > Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Proiectul este implementat în consorțiu cu #Asociația Promo-LEX, #Asociația Femeia pentru Societate
Contemporană, #AFINA, #RCTV Memoria și #Gender-Centru. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin
autoarelor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau al
donatorului.

Raportul de monitorizare a discursul sexist în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 în Republica Moldova, ca formă a VIFA este realizat în cadrul proiectului „Combaterea sexismului, discursului sexist şi VIFA” implementat de Platforma pentru Egalitate de Gen, cu susținerea Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women Moldova) și cu suportul financiar din partea Suediei.