Home > Completed Projects > Current Events

Current Events

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană este unul dintere partenerii Proiectului „Diaspora Business Academy pentru tinerele antreprenoare”, realizat in 29 – 30 Decembrie, 2018, inițiat de reprezentanta diasporei noastre din Belgia, Alexandrina Robu. Programul de granturi tematice Diaspora Engagement Hub.

Raport de monitorizare: Discursul sexist în spațiul public în perioada alegerilor parlamentare anticipate din 2021 în Republica Moldova ca formă a Violenței Împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA)

Proiectul este implementat în consorțiu cu Asociația Promo-LEX, Asociația Femeia pentru SocietateContemporană, AFINA, RCTV Memoria și Gender-Centru. Părerile și opiniile exprimate aici aparținautoarelor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau aldonatorului.

Read More »

RAPORT DE MONITORIZARE ȘI CARTOGRAFIEREA

Raportul Violența împotriva Femeilor în Campaniile Electorale este realizat în cadrulproiectului “Șanse Egale pentru Femei în Alegeri”, implementat de AO „Femeia pentru osocietate contemporană” sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen. Proiectul estesusţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului ...

Read More »

Parteneriat în realizarea comunicării și cooperării cu femei din ONG și mediul de afaceri din Bălți, Edineț, Briceni, privind adoptarea politicilor la nevoile celor mai vulnerabil.

Read More »

FEMEI ACTIVE LA LUAREA DECIZIILOR LOCALE, ÎNTĂRESC RĂSPUNSUL SIGUR AL SOCIETĂȚII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Schimbările climatice afectează întreaga lume, însă nu în mod egal ori mai bine-zis, afectează în mod diferit. Femeile, fetele și persoanele cu diferite genuri – în special cele care trăiesc în comunități deja vulnerabile – sunt cele mai susceptibile la ...

Read More »

Accesul la apă constituie baza sănătății publice.

Menținerea unui mediu în care resursele de apă sunt protejate și gestionate durabil este crucială pentru viață, sănătatea pe termen lung. În 2010, ONU a recunoscut “Dreptul la siguranță și siguranța apei potabile,curate și salubre”, ca fiind un drept al ...

Read More »

„Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”

Asociația Obștească “Femeia pentru Societatea Contemporană” continuă organizarea seminarelor cu tematica „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”. În Anenii Noi, pe parcursul a două zile, polițiștii și asistenții sociali, membri ai echipelor multidisciplinare anti-trafic, au ...

Read More »

Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană a realizat seminar din cadrul Proiectului: Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina. În cadrul seminarului, au fost discutate subiecte precum: situația actuală și tendințele traficului de ființe umane în regiune ...

Read More »

SEMINARUL „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”

A.O. „Femeia pentru Societatea Contemporană” în cadrul Proiectului „Prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina”, realizat în cadrul Programului de granturi al proiectului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe, ...

Read More »

Ciclul de instruiri ale reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale în prevenirii traficului de ființe umane.

Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 23, 26 – 30 Septembrie 2022, continuă ciclul de instruiri a reprezentanților echipelor multidisciplinare teritoriale, de pe lângă autoritatea administraţiei publice locale, în domeniul prevenirii TFU și asistenței victimelor, în special refugiați, potențiale ...

Read More »

Ședința AFSC – PEG, Proiectul „Șanse egale pentru Femei în alegeri„ 08.05.2019, Chișinău.

Read More »